Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Grote aantallen dolfijnen als bijvangst in sleepnetten

Nieuwsartikel - 6 februari, 2004
North Sea, Verenigd Koninkrijk — Elke winter spoelen er honderden dode dolfijnen en bruinvissen aan op de Engelse en Franse Atlantische stranden. De bewijzen van hun langzame gruwelijke dood zijn duidelijk: gebroken snuiten, gescheurde vinnen, littekens en rijtwonden zijn bewijs van de langzame en pijnlijke dood die de zeezoogdieren hebben geleden. Duizenden andere lichamen spoelen nooit aan en worden door de golven opgeslokt. En dat allemaal door de netten, die er voor zorgen dat wij vis op tafel hebben.

Een kind bestudeert een dode 'Gewone Bruinvis' aangespoeld op het strand aan de Westkust van Engeland. Gemiddeld spoelen er 4000 dolfijnen en bruinvissen per jaar aan als gevolg van het vissen met sleepnetten in dit gebied. Dit is ongeveer 5 procent van de gehele populatie. ©GP/Greig

De grootste schuldige voor deze tragedies zijn de sleepnetten. Die worden door twee tegelijk opvarende schepen gesleept, ook wel pair trawling genoemd. Deze enorme netten, waar in sommige soms wel tien grote vliegtuigen passen, worden vooral gebruikt voor de vangst op zeebaars, makreel, tonijn en heek. Dit zijn nu precies de soorten vis, waar vooral de gewone dolfijn en de Atlantische witflankdolfijn dol op zijn. Deze dolfijnen, maar ook andere soorten komen in de enorme netten terecht.

Waarnemers zagen bijvoorbeeld in 2001 dat tijdens pair trawling, na 116 keer de netten opgehaald te hebben, 53 dolfijnen gedood waren. In 1999 kwam alleen al door twee Ierse vissersboten een eind aan het leven van 313 dolfijnen. In een enkele vangst zaten toen 30 dode dolfijnen.

Stel je voor als zulke praktijken op land zouden plaatsvinden door een of ander agrarisch bedrijf. De protesten zouden zo heftig zijn dat de praktijken al lang verboden zouden zijn. Omdat het sleepnetvissen zo ver weg op zee gebeurt, ontgaat het de meeste mensen. Het Greenpeace-schip de 'Esperanza' vaart momenteel rond langs de Atlantische kust van Engeland en Frankrijk om de pair trawling en hun praktijken te documenteren en te waarnemen. En dat is hard nodig. Want sommige dolfijnsoorten dreigen in de West-Europese wateren uit te sterven als het zo doorgaat met het aantal dolfijnen als bijvangst.

Grootste bedreiging

De sleepnetten en andere vernielzuchtige vismethoden, zijn zonder twijfel de grootste bedreiging voor het onderwaterleven in onze zeeën wereldwijd. Miljoenen vissen, haaien, schildpadden en vogels eindigen, net als dolfijnen, als bijvangst. Een kwart van de vangsten wordt weer dood terug de zee in gegooid. Ook sterven duizenden bruinvissen door vaste visnetten rond de Engelse eilanden. Jaarlijks worden zo rond de 6.000 bruinvissen gevangen.

Wetgeving

De EU-landen zijn verplicht om dolfijnen en bruinvissen te beschermen. Momenteel wordt door deze landen nagedacht over een nieuwe wetgeving om iets te doen aan deze tragische bijvangsten. Deze wetgeving stelt bijvoorbeeld waarnemers op visserschepen voor, maar bevat geen echte voorstellen om de dolfijnen daadwerkelijk te beschermen. Ook stelt de wetgeving het plaatsen van zogeheten pingers op de netten voor. Dit zijn onderwaterzenders die de dolfijnen van de netten moeten afschrikken. Over de vraag of dit apparaatje echt effectief is, zijn de meningen verdeeld.

Wat wil Greenpeace?

Greenpeace is groot voorstander van zulke nieuwe voorstellen, maar is van mening dat ze niet het aantal dode dolfijnen in de netten zullen verminderen. De nieuwe wetgeving moet landen verplichten actie te ondernemen tegen de dolfijnmoordende vismethoden.