Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Eindelijk voortgang met zeereservaten

Nieuwsartikel - 22 december, 2008
Amsterdam, Nederland — Na de Greenpeace-actie met grote natuurstenen in de Duitse Noordzee heeft LNV-minister Gerda Verburg de eerste beschermde gebieden in onze Noordzee aangemeld. Samen met onder meer Wereld Natuurfonds en Stichting de Noordzee heeft Greenpeace input op het voorstel van de minister gegeven.

Greenpeace voert actie voor bescherming van de Doggersbank.

De aanmelding van deze gebieden is nog maar een begin. Om de natuur in de Noordzee echt te herstellen zijn meer beschermde gebieden nodig, vindt Greenpeace.

En aanmelding van deze natuurgebieden alleen is niet genoeg. Voorlopig blijft het toegestaan om met schadelijke bodemsleepnetten in de natuurgebieden te blijven vissen of er zand te winnen. Greenpeace zal zich hard maken voor de snelle invoering van echte zeereservaten.

Dertien jaar

Maar liefst dertien jaar na de oorspronkelijke deadline is het dan eindelijk zover: de eerste natuurgebieden in de Noordzee worden door minister Verburg bij de Europese Commissie als te beschermen gebieden aangemeld.

In augustus nog plaatste Greenpeace natuurstenen in zo'n natuurgebied in de Duitse Noordzee, omdat dit gebied in werkelijkheid nog steeds niet beschermd wordt tegen schadelijke activiteiten. Door de discussies die deze actie in Den Haag opriep, besefte de minister dat ze vaart moest maken met het aanmelden van gebieden. Greenpeace is blij met deze eerste stap in de goede richting.

Minister voldoet niet aan afspraken

Toch voldoet de minister nog altijd niet aan afspraken die al dateren uit 1992. De aanmelding nu van deze natuurgebieden alleen is niet genoeg. Voorlopig blijft het toegestaan om met schadelijke bodemsleepnetten in de natuurgebieden te blijven vissen of er zand te winnen. Greenpeace zal zich hard maken voor de snelle invoering van echte zeereservaten.

En met de aanmelding van de Doggersbank, Klaverbank en delen van de kustzee is er nog lang geen sprake van een aaneengesloten netwerk van beschermde gebieden op zee. Daarvoor moet een veel groter stuk van het Nederlandse deel van de Noordzee aangewezen worden dan nu gebeurt.

Ook de Centrale Oestergronden en de overige delen van de kustzee, en naar het zich laat aanzien ook de Borkumse Stenen, Bruine Bank, Zeeuwse Banken, Gasfonteinen en het Noordkrompgebied. Op basis van wetenschappelijk onderzoek roept Greenpeace op om 40 procent van de Noordzee in te stellen als zeereservaat.

Noordzee in crisis

De Noordzee verkeert op dit moment in crisis. Door o.a. zand- en grindwinning, klimaatverandering, vervuiling, maar ook visserij. Zo ploegen bodemsleepnetten de bodem en alles dat daarop leeft om, wordt er meer gevist dan wetenschappers aanbevelen voor gezonde vispopulaties, en worden bovendien gigantische hoeveelheden zeedieren bijgevangen en weer dood overboord gezet.

Zeereservaten komen ook vissers ten goede

Een gebied aanmelden voor bescherming is een eerste stap, maar de feitelijke bescherming is hiermee nog niet gerealiseerd. Een gebied is pas beschermd wanneer alle verstorende schadelijke activiteiten verboden zijn, zodat het zeeleven hier tot rust komt en zich kan herstellen. Door zeereservaten in te stellen krijgt de natuur de kans zich te herstellen, wat ook de vissers ten goede komt.

Onderwerpen