Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Nee tegen dumpen CO2

Nieuwsartikel - 17 februari, 2010
Nederland — De opslag van CO2 zal in veel gemeenten tot politieke onrust leiden. Dat blijkt uit een enquete van Greenpeace in de gemeenten waar het kabinet CO2 wil opslaan. De plannen van het kabinet om CO2 uit nieuw te bouwen kolencentrales onder bewoond gebied te pompen, zijn in ieder geval bij 70 gemeenteraadsfracties niet welkom.

Kolencentrale in Nederland. Techniek voor CO2-dumping is niet beschikbaar op de schaal van een kolencentrale.

De opschudding in Barendrecht over CO2-dumping kan zich in veelvoud herhalen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, spreken steeds meer fracties zich openlijk uit tegen de opslag. In Drenthe vindt komende zaterdag de eerste demonstratie al plaats.

CO2-dumping geen oplossing voor het klimaatprobleem

'Het kabinet staat toe dat er kolencentrales gebouwd worden, en zadelt de gemeenten op met de vervuiling: luchtvervuiling boven de grond, en straks ook nog CO2 onder de grond van veel gemeenten', aldus Rolf Schipper, campagneleider Klimaat en Energie van Greenpeace.

In Nederland worden vier nieuwe kolencentrales gebouwd, goed voor een jaarlijkse CO2-uitstoot van 9 miljoen auto's. CO2-dumping is geen oplossing voor het klimaatprobleem. Als CO2-dumping ooit mogelijk wordt, dan lukt dat zeker niet binnen tien jaar. Om het klimaat te redden moet de uitstoot van CO2 veel eerder omlaag. 

CO2-dumping niet welkom in gemeenten

Het kabinet is van plan CO2 onder bewoond gebied op te slaan. In aanmerking komen de noordelijke provincies, de regio's Twente, Rijnmond en IJmond. Greenpeace vroeg de raadsfracties van gemeenten in die regio's naar hun mening. Van de fracties die reageerden, was driekwart tegen het dumpen van CO2.

De meeste tegenstanders geven als reden aan dat schone energie een betere oplossing is voor het klimaatprobleem. De gevaren en nadelen voor de eigen bevolking worden minder genoemd, maar spelen wel een rol.

Echt schone energie de oplossing

Greenpeace pleit voor een snelle omschakeling naar een echte schone energievoorziening. Het Energy [R]evolution Scenario, een studie van het Duitse Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (DLR), laat zien dat dat kan. Forse investeringen in energiebesparing en schone energiebronnen zoals wind en zonne-energie zijn voldoende om klimaatverandering binnen de perken te houden. Nieuwe kolencentrales (met of zonder CO2-dumping) en kerncentrales zijn overbodig.

Kijk hier voor meer informatie over de enquete CO2-dumping in Nederland.

En bekijk hier de factsheet over CO2-dumping.

Onderwerpen