Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Nieuwe kolencentrale E.ON op lange baan

Energiebedrijf luidt einde kolentijdperk in met uitstel Kingsnorthcentrale

Nieuwsartikel - 8 oktober, 2009
Nederland — Energiebedrijf E.ON heeft zijn plannen voor een nieuwe kolencentrale in Kingsnorth, Engeland, op de lange baan geschoven. E.ON maakte gisteren per e-mail bekend aan Greenpeace dat het project voor de eerste nieuwe kolencentrale sinds decennia op dit moment niet rendabel is. Greenpeace voerde jarenlang campagne om de controversiële plannen van E.ON van tafel te krijgen.

Een actievoerder van Greenpeace beklimt een schoorsteen van de kolencentrale in Kingsnorth, Engeland. Het Britse Gerechtshof oordeelde dat deze protestacties gerechtvaardigd zijn. De te verwachten klimaatschade door de CO2-uitstoot is daarvoor ernstig genoeg.

In heel Engeland onstond massaal verzet tegen de komst van nieuwe kolencentrales. De nieuwe centrale is zo rampzalig voor het klimaat dat klimaatactivisten die uit protest de schoorsteen van een kolencentrale van E.ON beschilderden, door het Engelse gerechtshof werden vrijgesproken.

Nu nog uitstel in Nederland

In Nederland heeft E.ON een vergelijkbare centrale gepland staan op de Rotterdamse Maasvlakte. De centrale zal net zoveel CO2 uitstoten als 2 miljoen auto's. De onzekerheid over de prijs van CO2-emissierechten waren voor Essent eerder al reden om af te zien van de nieuwbouw van een kolencentrale in Nederland. Vorig jaar zette ook Nuon de plannen voor een kolengestookte centrale om financiële redenen in de ijskast.

Nieuw klimaatakkoord moet kolencentrales onbetaalbaar maken

Wanneer de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen slagen, krijgt CO2 naar verwachting een hogere prijs. De plannen voor kolencentrales in Nederland van RWE, E.ON en Electrabel komen daarmee ook op losse schroeven te staan. 'Van uitstel komt afstel. In een sterk klimaatakkoord is voor nieuwe, klimaatvervuilende kolencentrales simpelweg geen plaats', aldus Rolf Schipper, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace.

You turn the earth!

Met You turn the earth voert Greenpeace wereldwijd campagne voor een goed klimaatakkoord. Premier Balkenende kan daarin een belangrijke rol spelen. Hij kan bij andere wereldleiders pleiten voor een CO2-reductie van 40 procent, en het instellen van een klimaatfonds om ontwikkelingslanden te ondersteunen. Ook kan Balkenende lobbyen voor maatregelen om ontbossing te stoppen. Ontbossing zorgt voor 20 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Al ruim 130.000 Nederlanders hebben de premier opgeroepen om zich hard te maken voor een sterk klimaatakkoord. Duw de aarde ook in de goede richting en doe mee op www.greenpeace.nl/youturn!

Onderwerpen