Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Nieuwe kolencentrales kosten samenleving 26 miljard euro

Nieuwsartikel - 2 mei, 2007
Amsterdam, Nederland — Stroomproducenten als Nuon en Essent dreigen de Nederlandse samenleving - en dus ook jou als belastingbetaler - op te zadelen met torenhoge kosten voor klimaatschade, luchtvervuiling en gezondheidszorg. De bouw van één nieuwe kolencentrale levert Nederland een kostenpost van minstens 4 miljard euro op.

Overzicht van de locaties en externe kosten van de 5 geplande kolencentrales.

Dat blijkt uit onderzoek dat Greenpeace heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft. Greenpeace wil dat het kabinet de schade laat betalen door de stroomproducenten, die vijf grote kolencentrales in Nederland willen bouwen. Klik links op de afbeelding voor een overzicht van de locaties en de kosten van centrales.

Vervuiler heeft voordeel bij oneerlijke concurrentie

De uitstoot van kolencentrales (waaronder CO2, NOx, SO2 en fijnstof) leidt tot een reeks van klimaat-, milieu- en gezondheidsproblemen zoals smogvorming, hart- en longstoornissen, ademwegstoornissen en schade aan gebouwen en landbouwgewassen.

Het onderzoek van CE Delft laat zien dat de kosten die voortkomen uit de vervuiling van de kolencentrales nu niet worden betaald door de vervuiler. Zo ontstaat een ongelijke concurrentie tussen schone en vervuilende centrales. Als de kosten wél worden doorberekend is schone energie veel aantrekkelijker.

CE Delft heeft de maatschappelijke kosten voor vijf verschillende energiecentrales op een rij gezet*:

  • Een kolencentrale met kolenvergassingstechnologie (Nuon Magnum kolencentrale) veroorzaakt een kostenpost van jaarlijks 129-134 miljoen euro;
  • Een kolencentrale met poederkooltechnologie (RWE, E.ON, Electrabel en Essent) veroorzaakt een kostenpost van jaarlijks 121-127 miljoen euro;
  • Kerncentrales brengen vooral hoge kosten met zich mee voor de opslag van afval en niet te verzekeren risicokosten van nucleaire ongevallen (oplopend tot naar schatting 360 miljoen euro per jaar);
  • Schone energie uit biomassa (de meegerekende duurzame optie) leidt tot de laagste maatschappelijke kosten (35-36 miljoen euro per jaar).

Schade verhalen op stroomproducenten

Elektriciteit uit steenkool is voor de stroomproducenten op korte termijn voordelig omdat het de goedkoopste brandstof is. De schade die eruit voortkomt moet op de stroomproducenten worden verhaald door middel van een heffing op vervuilende brandstoffen. CE Delft verwijst hierbij naar de zogenaamde congestieheffing die in 2003 werd ingevoerd in Londen. Met een dergelijke 'externe kosten heffing' worden duurzame technologieën, zoals energiebesparing, off shore wind en biomassa, financieel aantrekkelijker.

Het kabinet kan het geld dat nu uitgegeven wordt voor maatschappelijke kosten aanwenden voor de nieuwe duurzame energie-stimuleringsregeling (MEP).

Kolencentrales passen niet in regeerakkoord

Greenpeace komt op voor het klimaat en voert daarom de komende tijd campagne tegen de bouw van vijf nieuwe kolencentrales in Nederland. Veel mensen maken zich zorgen om klimaatverandering en willen een stap vooruit zetten naar schone energie.

In het regeerakkoord staat zelfs dat Nederland de schoonste energievoorziening van Europa moet krijgen. Kolencentrales horen daar niet bij. De vijf kolencentrales van Nuon, E.ON, Essent, Electrabel en RWE zouden voor 60% méér CO2-uitstoot van de energiesector zorgen. CO2-afvang en het bijstoken van biomassa zijn slechts beperkt mogelijk bij de geplande centrales.

Greenpeace vraagt het kabinet en de Tweede Kamer de onverantwoorde plannen van de stroomproducenten tegen te houden.

* Overzicht op basis van 1.000 MW vermogen. Deze kosten lopen door over een gemiddelde levensduur van 40 jaar voor een centrale.

Lees hier het volledige rapport

Lees hier het volledige rapport 'Nieuwe elektriciteitscentrale in Nederland - de 'vergeten' kosten in beeld'

Lees hier de samenvatting van het rapport

Lees hier de samenvatting van het rapport 'Nieuwe elektriciteitscentrale in Nederland - de 'vergeten' kosten in beeld'

Onderwerpen