Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Noordelijke oerbossen in Finland eindelijk beschermd

Greenpeace voert al sinds 2002 campagne voor het behoud deze oerbossen

Nieuwsartikel - 1 september, 2009
Nederland — In Nellim, in het hoge noorden van Finland, zal het merendeel van de oerbossen voor de komende twintig jaar beschermd worden. Eén van de langstlopende conflicten tussen rendierhouders en de Finse staatsonderneming Metsähallitus is opgelost.

Sami-kunstenaars en actievoerders van Greenpeace maakten in 2005 een gigantische tekening van een rendier op een bevroren rivier. De Sami-tekst 'De Nohká!' betekent 'Genoeg!'

De rechtzaak die in 2005 door drie rendierhouders werd aangespannen, is nu geschikt met een overeenkomst tussen de rendierhouders en Metsähallitus. Dit is het geweldige resultaat van een langlopende campagne van Greenpeace en de standvastige strijd van de rendierhouders.

Twintig jaar de tijd voor permanente oplossing

De overeenkomst beschermt vrijwel alle oerbossen en belangrijke weidegebieden voor rendieren van Nellim tot 2029. Nellim maakt deel uit van de gemeente Inari in het thuisland van de Sámi, een inheems volk uit Noord-Europa.

Twintig jaar is voldoende tijd om een permanente oplossing te vinden voor het conflict tussen de traditionele rendierhouders en de bosbouwindustrie. 'We hopen dat Metsähallitus deze overeenkomst als voorbeeld zal nemen om dit soort conflicten in andere delen van het thuisland van de Sámi op te lossen', zegt Hilde Stroot, campagneleider bossen van Greenpeace.

Rendierhouders en Greenpeace succesvol

Greenpeace is in 2002 begonnen met de campagne voor de Nellim-bossen. In samenwerking met andere milieuorganisaties en rendierhouders publiceerde Greenpeace toen een kaart met de belangrijkste rendierbossen van Inari. Ook werd Metsähallitus verzocht een moratorium in te stellen op alle houtkap in deze bossen.

De campagne werd voortgezet met de oprichting van een internationaal Forest Rescue Station door Greenpeace. Vanuit het kamp hielpen Greenpeace-vrijwilligers de lokale rendierhouders om de voor hun belangrijke rendierbossen die bedreigd werden door houtkap te markeren. Ook Nederlandse vrijwilligers verbleven in het kamp.

De kwestie werd een internationale aangelegenheid in 2005 toen Metsähallitus ondanks de lopende rechtzaak bleef doorgaan met de houtkap. Het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties adviseerde Finland om de houtkap te verbieden totdat de zaak door de rechtbank was afgehandeld.

Onderwerpen