Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Ook rechtbank acht stenenactie Greenpeace legitiem

Nieuwsartikel - 9 maart, 2010
Nederland — De hoogste Zweedse milieurechtbank heeft bepaald dat Greenpeace volstrekt legitiem handelde door vorig jaar augustus stenen te plaatsen in twee 'Natura 2000'-gebieden op zee.

Het Greenpeace-schip de Beluga II legt natuurstenen op de bodem van het Kattegat tussen Zweden en Denmarken.

De rechtbank bevestigde eerdere uitspraken van de regionale rechtbank dat het afbakenen van de zeegebieden Fladen and Lilla Middelgrund valt onder natuurbeschermingsmaatregelen. Voor het uitvoeren van beschermingsmaatregelen is geen vergunning nodig.  

Greenpeace heeft vorig jaar natuurstenen geplaatst in de zeestraat tussen Denemarken en Zweden (Kattegat). De stenen, die van nature in dit gebied voorkomen, werden vanaf Greenpeace-schepen op de zeebodem gelegd.

Zeereservaten nu

Greenpeace riep hiermee de Europese regeringen op nu eindelijk voor een goede oplossing te kiezen en zeereservaten in te stellen. De actie toonde direct aan hoe dit kan; door stenen in zee te leggen die het unieke onderwaterleven beschermen tegen bedreigingen zoals visvangst en zand- en grindwinning. Makkelijker is het natuurlijk om met adequate regelgeving deze gebieden echt te beschermen.

Onderwerpen