Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Reclame Code Commissie: kernenergie is niet schoon

Atoomstroom moet reclame wijzigen na klacht Greenpeace

Nieuwsartikel - 27 februari, 2009
Amsterdam, Nederland — De Reclame Code Commissie heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak die Greenpeace had aangespannen tegen Atoomstroom: Atoomstroom moet per direct stoppen met het maken van leugenachtige reclame.

Borssele kerncentrale

De Commissie oordeelde dat kernenergie inderdaad niet schoon is omdat alle stappen in de keten radioactieve vervuiling veroorzaken en er levensgevaarlijk kernafval ontstaat dat 240 000 jaar radioactief is. Atoomstroom mag nu geen klanten meer misleiden door die claim te gebruiken in haar reclame uitingen.

Klacht

Greenpeace diende in januari aan klacht in bij de Reclame Code Commissie over de misleidende reclame van Atoomstroom. Het bedrijf probeert klanten te winnen met het aanbieden van elektriciteit die uitsluitend met kernenergie zou zijn opgewekt. Daarbij beweert het ten onrechte dat kernenergie 'schoon en CO2-vrij' is. Kernenergie is ook niet 'vrij van subsidies', zoals het bedrijf zegt. Greenpeace wil dat Atoomstroom ophoudt met deze reclame in de media en op de eigen website.

CO2 uitstoot

De andere twee klachten van Greenpeace zijn helaas afgewezen. De Commissie oordeelde dat, omdat kerncentrales zelf geen CO2 uitstoten, kernenergie CO2-vrij mag worden genoemd. Hiermee gaat de commissie geheel voorbij aan het feit dat voor het maken van kernbrandstof en het bouwen en afbreken van een kerncentrale veel fossiele brandstoffen nodig zijn. Hierdoor komt alsnog veel CO2 vrij. Kernenergie veroorzaakt tot 65 procent van de CO2-uitstoot van een gascentrale, gezien over de gehele keten.

Overheidssteun

Ook is de commissie het niet met Greenpeace eens dat indirecte steun van de overheid voor de verzekering van kerncentrales en het honderdduizenden jaren opslaan van het kernafval als subsidies mogen worden beschouwd. Maar de overheid subsidieert kernenergie wel degelijk door garant te staan voor allerlei verborgen kosten. De torenhoge kosten voor honderdduizenden jaren opslag van gevaarlijk kernafval en de ontmanteling van kerncentrales zullen in de toekomst door de staat worden betaald.

Onaanvaardbare risico's

Greenpeace is blij dat door de uitspraak van de Reclame Code Commissie klanten van Atoomstroom nu beter weten waarvoor ze kiezen. Ze kiezen voor stroom uit het stopcontact die wereldwijd radioactieve vervuiling en onaanvaardbare risico's veroorzaakt.

 

 

Onderwerpen