Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Resultaten van de Great Whale Trail

Nieuwsartikel - 14 november, 2007
Nederland — De eerste resultaten van de Great Whale Trail zijn van grote wetenschappelijke waarde.

Rarotonga, Cook Eilanden, 18 september 2007 - Een bultrugwalvis zwemt langs onze onderzoeksboot bij de beschermde riffen van Rarotonga. De walvissen worden 'getagd' met een sattelietzender zodat er belangrijke gegevens over hun trajecten, leefgebieden en populatiestructuur verzameld kunnen worden voor het 'Great Whale Trail'-project.

In de Great Whale Trail werken Greenpeace en wetenschappers samen aan een uniek onderzoek naar bultruggen in het zuiden van de Stille Oceaan. De wetenschappers hebben 20 bultruggen van bijzondere populaties voorzien van een satellietzendertje. Hoewel de zendertjes nu niet meer uitzenden, is al veel meer informatie verzameld over de bultrugpopulaties dan de Japanse 'wetenschappelijke' walvisjacht ooit zal opleveren. En dat was precies de bedoeling van Greenpeace: aantonen dat het doden van walvissen voor onderzoeksdoeleinden volslagen onzin is.

/nederland/Templates/Planet3/Pages/DetailPage.aspx?id=200294&epslanguage=nl-NL