Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Vis in supermarkten vaak nog niet duurzaam

Nieuwsartikel - 15 mei, 2010
Nederland — Hoewel supermarkten claimen een duurzaam visbeleid te hebben, ligt nog steeds zestig procent van de vis op de rode lijst van Greenpeace regelmatig in de winkel. Zelfs de ernstig bedreigde paling wordt nog steeds verkocht. Voor de consument is het vrijwel onmogelijk om een goede keuze te maken. Na eerdere verbeteringen, stagneert het tempo waarin vis in de supermarkt verduurzaamt.

Een visschap in een Nederlandse supermarkt. De kans is groot dat ook jouw supermarkt nog 'foute' vis verkoopt.

Dat concludeert Greenpeace bij het verschijnen van de jaarlijkse supermarktranglijst. Greenpeace eist dat supermarkten stoppen met het verkopen van 'foute vis' en dat ze alleen nog maar duurzame vis gaan verkopen.

'We zien steeds vaker dat vis in supermarkten onterecht als duurzaam wordt gepresenteerd', aldus Femke Nagel campagneleider oceanen. 'Supermarkten zouden zich juist meer moeten inspannen om te stoppen met het verkopen van fout gevangen of bedreigde vis.'

Nog geen enkele supermarkt in het groen

Supermarkten hebben hun visassortiment mondjesmaat verbeterd ten opzichte van vorig jaar, maar nog steeds doet geen enkele supermarkt het goed. Deen, Super de Boer en Jumbo hebben het beste visbeleid en staan daarom bovenaan in de supermarktranglijst, maar dat wil niet zeggen dat het visassortiment er zoveel beter is. Bij alle supermarkten ligt nog steeds veel 'foute vis'. Femke Nagel: 'In de schappen van de dagelijkse boodschappen zou geen tonijn moeten liggen waarvoor onnodig bedreigde haaien en schildpadden zijn gestorven.'

Keurmerken geen garantie voor duurzame vis

Supermarkten halen regelmatig 'foute' vis uit de schappen en bieden vervolgens vis met een keurmerk aan. Helaas bieden de keurmerken op dit moment nog geen garantie dat de vis duurzaam is, wel dat de visserij daaraan werkt. De retail heeft beloofd in 2011 een duurzaam aanbod van vis te hebben, maar gaat dit met het huidige visbeleid absoluut niet realiseren. Nog te vaak staat niet eens op het etiket om welke vis het gaat en hoe deze is gevangen. Zo blijft het ook voor de consument onmogelijk om een goede keuze te maken.

CBL erkent noodzaak volledige bescherming kwetsbare visgebieden

Hoopgevend is de erkenning van de supermarktsector CBL dat naast het terugdringen van schadelijke vangstmethoden en bijvangst bepaalde gebieden geheel beschermd moeten worden tegen visserij. Greenpeace ziet een belangrijke rol weggelegd voor de sector om te zorgen dat Nederland een sterk standpunt inneemt in de hervorming van het Europese visserijbeleid in 2012.

Bekijk de ranglijst van supermarkten

Bekijk hier de actuele ranglijst voor het visbeleid van supermarkten

Onderwerpen
Tags