Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Nieuwe kolencentrales kosten samenleving 26 miljard

Milieu- en gezondheidsschade bij biomassacentrale het laagst

Persbericht - 2 mei, 2007
Amsterdam, Nederland — Stroomproducenten als Nuon en Essent dreigen de Nederlandse samenleving op te zadelen met torenhoge kosten voor klimaatschade, luchtvervuiling en gezondheidszorg. De bouw van één nieuwe kolencentrale levert Nederland een kostenpost op van ten minste 4 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek dat Greenpeace heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft. Greenpeace wil dat het kabinet de schade laat betalen door de stroomproducenten, die vijf grote kolencentrales in Nederland willen bouwen.

De uitstoot van kolencentrales (waaronder CO2, NOx, SO2 en fijnstof) leidt tot een reeks van klimaat-, milieu- en gezondheidsproblemen zoals hart- en longstoornissen en astma. Het onderzoek van CE Delft laat zien dat de kosten die voortkomen uit de vervuiling van de kolencentrales nu niet worden betaald door de vervuiler. Zo ontstaat een ongelijke concurrentie tussen schone en vervuilende centrales. Als de kosten wél worden doorberekend is schone energie veel aantrekkelijker.

CE Delft heeft de maatschappelijke kosten voor vijf verschillende energiecentrales op een rij gezet (1):

- Een kolencentrale met kolenvergassingstechnologie (Nuon Magnum

kolencentrale) veroorzaakt een kostenpost van jaarlijks 129-134 miljoen euro;

- Een kolencentrale met poederkooltechnologie (RWE, E.ON, Electrabel en

Essent) veroorzaakt een kostenpost van jaarlijks 121-127 miljoen euro;

- Kerncentrales brengen vooral hoge kosten met zich mee voor de opslag

van afval en niet te verzekeren risicokosten van nucleaire ongevallen (oplopend tot naar

schatting 360 miljoen euro per jaar);

- Schone energie uit biomassa (de meegerekende duurzame optie) leidt

tot de laagste maatschappelijke kosten (35-36 miljoen euro per jaar).

Elektriciteit uit steenkool is voor de stroomproducenten op korte termijn voordelig omdat het de goedkoopste brandstof is. De schade die eruit voortkomt moet op de stroomproducenten worden verhaald door middel van een heffing op vervuilende brandstoffen. CE Delft verwijst hierbij naar de zogenaamde congestieheffing die in 2003 werd ingevoerd in Londen. Met een dergelijke 'externe kosten heffing' worden duurzame technologieën, zoals energiebesparing, off shore wind en biomassa, financieel aantrekkelijker. Het kabinet kan het geld dat nu uitgegeven wordt voor maatschappelijke kosten aanwenden voor de nieuwe duurzame energie-stimuleringsregeling (MEP).

"De stroomproducenten denken hun marktpositie met de bouw van kolencentrales te versterken. Ondertussen betalen burgers de rekening voor het opruimen van de de vervuiling", aldus Hans Altevogt, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace: "Dit onderzoek laat zien dat het kortzichtig is alleen te kijken naar de directe kosten van brandstoffen. Voor het belang van het klimaat en onze eigen gezondheid moeten we kiezen voor schone energie."

Greenpeace komt op voor het klimaat en voert daarom de komende tijd campagne tegen de bouw van vijf nieuwe kolencentrales in Nederland. Veel mensen maken zich zorgen om klimaatverandering en willen een stap vooruit naar schone energie. In het regeerakkoord staat zelfs dat Nederland moet de schoonste energievoorziening van Europa moet krijgen. Kolencentrales horen daar niet bij. De vijf kolencentrales van Nuon, E.ON, Essent, Electrabel en RWE zouden voor 60% méér CO2-uitstoot van de energiesector zorgen. CO2-afvang en het bijstoken van biomassa zijn slechts beperkt mogelijk bij de geplande centrales. Greenpeace vraagt het kabinet en de Tweede Kamer de onverantwoorde plannen van de stroomproducenten tegen te houden.

(1) Overzicht op basis van 1.000 MW vermogen. Deze kosten lopen

door over een gemiddelde levensduur van 40 jaar voor een centrale.

Het CE-onderzoek Nieuwe electriciteitscentrales in Nederland - de 'vergeten kosten' in beeld

Kent een hoofdrapport (116 blz.) en een samenvatting voor opinie- en beleidsmakers (16 blz.)

Deze zijn allebei met een infographic beschikbaar op "http://www.greenpeace.nl/"www.greenpeace.nl

Other contacts:

Meer informatie:

Hans Altevogt, campaigner klimaat en energie
06-25031002

André van der Vlugt, Greenpeace persvoorlichting
06-25031015