Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Emergency Oceans Rescue Plan: Implementing the Marine Reserves Roadmap to Recovery

Publicatie - 4 oktober, 2010
Zeereservaten zijn de krachtigste wapens in de bescherming van het zeemilieu, het herstel van de biodiversiteit en het ontwikkelingen van een duurzame visserij.

Cover rapport 'Emergency Oceans Rescue Plan: Implementing the Marine Reserves Roadmap to Recovery'

Auteur: Greenpeace

Omschrijving: Met dit door Greenpeace gepubliceerde rapport kunnen de overheden belangrijke stappen zetten in het daadwerkelijk beschermen van de zee voor de toekomstige generaties.

Aantal pagina’s: 68

emergency-oceans-rescue-plan