Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Brief aan de voorzitter van de Algemene Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Multilateraal Investeringshof

Publicatie - 30 november, 2017
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, De Europese Commissie heeft aangegeven voor het einde van het jaar het mandaat te willen vaststellen om onderhandelingen te kunnen starten voor de oprichting van een Multilateraal Investeringshof (MIC). U hebt hier inmiddels een BNC-fiche over ontvangen van het ministerie.

Ondergetekende organisaties roepen op tot:

A. Aanscherping van het onderhandelingsmandaat

B. Nadere randvoorwaarden

Download de gehele brief:

Brief NGOs inzake MIC

Onderwerpen