Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Brief aan Kamerleden AO luchtvaart over toekomst Schiphol en regionale luchthavens

Publicatie - 14 november, 2017
Geachte leden van de Tweede Kamer, Woensdag a.s. vindt het Algemeen Overleg Luchtvaart plaats. De toekomstplannen van Schiphol en regionale luchthavens zoals Lelystad staan daarbij centraal.

Met deze brief willen wij u informeren over de dreigende impact op de klimaatdoelen, de gezondheidsschade van omwonenden en de aantasting van natuurgebieden.

Download de gehele brief:

input AO luchtvaart 21-9

Onderwerpen