Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

De gevolgen van klimaatverandering

Van de Inuit die leven in het Noordpoolgebied, tot Noord-Koreaanse boeren die hun gewassen zien verdorren – overal ter wereld worstelen mensen met de gevolgen van klimaatverandering. Vooral in ontwikkelingslanden vallen slachtoffers. De techniek en het geld om voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen ontbreken vaak.

Extreme weersomstandigheden

Klimaatverandering beïnvloedt extreme weersomstandigheden, zoals orkanen, overstromingen, droogtes en hittegolven. Van een individuele ramp kun je nooit met zekerheid zeggen dat die door klimaatverandering is veroorzaakt. Wel weten we zeker dat het klimaatsysteem een groot wereldwijd evenwicht is, en het toegenomen broeikaseffect de balans verstoort. Hierdoor nemen bijvoorbeeld stormen in aantal en hevigheid toe.

 

Misoogsten

Planten en dieren reageren op het veranderde klimaat. De malariamug bijvoorbeeld kan in een groter gebied overleven. Als de aarde 2-3 graden opwarmt, lopen 300 miljoen meer mensen risico op malaria.

Landbouwgewassen reageren bovendien op het veranderde klimaat. Soms groeien ze beter door een hogere temperatuur. Vaak zijn de effecten negatief. Wereldwijd zal de oogst van maïs, tarwe en rijst elke tien jaar met 2 procent dalen. Met name in ontwikkelingslanden, waar boeren niet de middelen hebben om de gewassen te beschermen, draagt dit bij aan voedseltekorten.

Stijgende zeespiegel

De zeespiegel stijgt door de smeltende gletsjers. En hoe warmer zeewater wordt, hoe meer volume het inneemt. Elke graad die de oceanen warmer worden, zorgt voor bijna een meter stijging van de zeespiegel. Wetenschappers verwachten eind deze eeuw een wereldwijde stijging van tussen de 0,8 en 2 meter. Dat klinkt weinig, maar het veroorzaakt op grote schaal overstromingen, afbrokkelende kusten en verzilting van zoet water.

Nederland versterkt de dijken om overstromingen te voorkomen. Maar bijvoorbeeld Bangladesh kan nog onvoldoende voorzorgsmaatregelen nemen. Het land raakt landbouwgrond kwijt aan de zee. Bij een zeespiegelstijging van 1 meter kan 17 procent van Bangladesh overstromen, wat miljoenen vluchtelingen tot gevolg zou hebben.

Oceanen absorberen broeikasgassen. Dat beperkt de temperatuurstijging, maar veroorzaakt verzuring van het water wat funest is voor het zeeleven. Koraal bijvoorbeeld verbleekt en sterft af in de warmere, zure oceanen.

De Noordpool smelt

Het Noordpoolgebied warmt sneller op dan welk gebied ter wereld ook. Dit heeft verschillende gevolgen:

 • Binnen 70 jaar kan het ijs op de Noordpool volledig gesmolten zijn.
   
 • De smeltende Noordpool versterkt de opwarming van de aarde. Het Noordpoolijs weerkaatst het grootste deel van de zonnestralen die erop schijnen, en stuurt de zonnewarmte terug de ruimte in. IJsvrije oceanen absorberen meer warmte.
   
 • De bedekking door zee-ijs van de Noordpool in 1980 en 2012, zoals waargenomen door satellieten. Bron: NASA Earth Observatory

  Daarnaast liggen er methaanvoorraden binnen de Noordpoolcirkel, die vastgehouden worden door ijs of permafrost. Door het smeltende ijs belandt dit methaan in de atmosfeer. Methaan is een broeikasgas dat nog nog meer warmte vasthoudt dan CO2.
   
 • Oliemaatschappijen als Shell maken misbruik van de smeltende Noordpool. Ze gebruiken de nieuwe waterwegen om in het natuurgebied te kunnen boren naar olie. Olie die de klimaatverandering nog eens extra versterkt.
   
 • Het noordpoolgebied zelf kent een unieke flora en fauna, die afhankelijk is van de aanwezigheid van ijs. Zonder ijs verliezen diersoorten als de ijsbeer hun jacht- en leefgebied.
   

Het is nog niet te laat, lees hier hoe je de Noordpool kunt beschermen.

 

Al twee eilanden van eilandstaat Kiribati, in de Stille Oceaan, zijn onder water verdwenen. Op andere eilanden zien bewoners de kusten afbrokkelen. Ze worden gedwongen te verhuizen naar het vasteland, waar ze vaak onder armoedige omstandigheden moeten leven.

 

Is er hoop? Ja: kijk maar naar de ozonlaag.

Klimaatverandering lijkt een onoplosbaar groot probleem. De aantasting van de ozonlaag leek dat ooit ook. Greenpeace heeft jarenlang campagne gevoerd voor het uitbannen van ozonaantastende stoffen. Miljoenen mensen ondernamen actie en schaften producten aan zonder CFK’s. Inmiddels groeit de ozonlaag terug.

De extreme opwarming van de aarde kunnen we samen tegengaan. We moeten investeren in groene energie, kolencentrales sluiten en Noordpoololie in de grond laten. Dan kunnen we catastrofale gevolgen van klimaatverandering voorkomen.

De laatste updates

 

Brief aan Minister E. Wiebes over salderingsregeling

Publicatie | 15 januari, 2018 om 14:44

Geachte heer Wiebes, Wij vragen u om de zogenaamde salderingsregeling zoals die nu geldt voor particulieren, scholen, MKBbedrijven, huurders en andere kleinverbruikers te handhaven tot 2023, zoals uw voorganger Minister Kamp heeft beloofd en in...

Ziekenhuizen, musea en universiteiten kopen massaal kolenstroom

Nieuwsartikel | 25 november, 2017 om 7:00

Wist je dat er een grote kans is dat jouw ziekenhuis, favoriete museum of universiteit gewoon nog vieze kolenstroom gebruikt? Hoewel veel consumenten al zijn overgestapt naar schone duurzame energie, blijkt dat bijna driekwart van deze...

Onderzoek duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers 2017

Publicatie | 23 oktober, 2017 om 21:00

Rapport van vier maatschappelijke organisaties over de stroomleveranciers die stroom leveren aan Nederlandse huishoudens. De Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE onderzochten gezamenlijk hoe duurzaam de bedrijven opereren en welke...

Hoe groen is jouw energiebedrijf?

Nieuwsartikel | 23 oktober, 2017 om 20:30

In de stroomranglijst kun je zien hoe groen jouw energieleverancier is. Samen met de Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise hebben we ook dit jaar weer een onderzoek gedaan naar alle bedrijven die in Nederland stroom aan consumenten verkopen.

Samsung, Huawei en Amazon minst “groene” techbedrijven

Publicatie | 17 oktober, 2017 om 6:15

Amsterdam 17 oktober 2017 - De grote techbedrijven Samsung, Huawei en Amazon doen bar weinig om hun milieu-impact te verkleinen, dat blijkt uit de nieuwste editie van Greenpeace’s Groene Elektronica Gids. Fairphone en Apple doen het stukken beter.

Groene elektronicagids 2017

Publicatie | 17 oktober, 2017 om 6:15

De grote techbedrijven Samsung, Huawei en Amazon doen bar weinig om hun milieu-impact te verkleinen. Dat blijkt uit de nieuwste editie van Greenpeace’s Groene Elektronicagids. Fairphone en Apple doen het stukken beter.

Dit zijn de groenste en foutste techbedrijven ter wereld

Nieuwsartikel | 17 oktober, 2017 om 6:15

Welke smartphone of e-reader kun je het beste kopen als je rekening wilt houden met het milieu? Voor de nieuwe Groene Elektronicagids legde Greenpeace 17 techbedrijven langs de groene meetlat. Samsung, Huawei en Amazon nemen nauwelijks...

Hoe groen is het nieuwe regeerakkoord?

Nieuwsartikel | 10 oktober, 2017 om 16:32

Ze zijn er uit. Maar gaan we het redden met deze plannen? Hier lees je wat dit regeerakkoord volgens onze experts betekent voor klimaat en milieu.

Kom van dat gas af

Nieuwsartikel | 11 augustus, 2017 om 14:04

Amsterdam gaat particulieren en VVE’s stimuleren om van het gas af te stappen. Het college van B&W maakt hiervoor €5 miljoen beschikbaar. Helemaal nieuw is zo’n initiatief niet, al veel gemeenten hebben subsidieregelingen voor (verregaande)...

Formatie-update: Greenpeace trapt af op de Afsluitdijk

Nieuwsartikel | 9 augustus, 2017 om 11:00

De formatieonderhandelingen gaan verder. Wij vestigen daarom weer aandacht op een van de belangrijkste agendapunten. Dit keer samen met een liberaal die vooruitgang ook niet uit de weg ging.

1 - 10 van 750 resultaten.

Onderwerpen