Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

De gevolgen van klimaatverandering

Van de Inuit die leven in het Noordpoolgebied, tot Noord-Koreaanse boeren die hun gewassen zien verdorren – overal ter wereld worstelen mensen met de gevolgen van klimaatverandering. Vooral in ontwikkelingslanden vallen slachtoffers. De techniek en het geld om voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen ontbreken vaak.

Extreme weersomstandigheden

Klimaatverandering beïnvloedt extreme weersomstandigheden, zoals orkanen, overstromingen, droogtes en hittegolven. Van een individuele ramp kun je nooit met zekerheid zeggen dat die door klimaatverandering is veroorzaakt. Wel weten we zeker dat het klimaatsysteem een groot wereldwijd evenwicht is, en het toegenomen broeikaseffect de balans verstoort. Hierdoor nemen bijvoorbeeld stormen in aantal en hevigheid toe.

 

Misoogsten

Planten en dieren reageren op het veranderde klimaat. De malariamug bijvoorbeeld kan in een groter gebied overleven. Als de aarde 2-3 graden opwarmt, lopen 300 miljoen meer mensen risico op malaria.

Landbouwgewassen reageren bovendien op het veranderde klimaat. Soms groeien ze beter door een hogere temperatuur. Vaak zijn de effecten negatief. Wereldwijd zal de oogst van maïs, tarwe en rijst elke tien jaar met 2 procent dalen. Met name in ontwikkelingslanden, waar boeren niet de middelen hebben om de gewassen te beschermen, draagt dit bij aan voedseltekorten.

Stijgende zeespiegel

De zeespiegel stijgt door de smeltende gletsjers. En hoe warmer zeewater wordt, hoe meer volume het inneemt. Elke graad die de oceanen warmer worden, zorgt voor bijna een meter stijging van de zeespiegel. Wetenschappers verwachten eind deze eeuw een wereldwijde stijging van tussen de 0,8 en 2 meter. Dat klinkt weinig, maar het veroorzaakt op grote schaal overstromingen, afbrokkelende kusten en verzilting van zoet water.

Nederland versterkt de dijken om overstromingen te voorkomen. Maar bijvoorbeeld Bangladesh kan nog onvoldoende voorzorgsmaatregelen nemen. Het land raakt landbouwgrond kwijt aan de zee. Bij een zeespiegelstijging van 1 meter kan 17 procent van Bangladesh overstromen, wat miljoenen vluchtelingen tot gevolg zou hebben.

Oceanen absorberen broeikasgassen. Dat beperkt de temperatuurstijging, maar veroorzaakt verzuring van het water wat funest is voor het zeeleven. Koraal bijvoorbeeld verbleekt en sterft af in de warmere, zure oceanen.

De Noordpool smelt

Het Noordpoolgebied warmt sneller op dan welk gebied ter wereld ook. Dit heeft verschillende gevolgen:

 • Binnen 70 jaar kan het ijs op de Noordpool volledig gesmolten zijn.
   
 • De smeltende Noordpool versterkt de opwarming van de aarde. Het Noordpoolijs weerkaatst het grootste deel van de zonnestralen die erop schijnen, en stuurt de zonnewarmte terug de ruimte in. IJsvrije oceanen absorberen meer warmte.
   
 • De bedekking door zee-ijs van de Noordpool in 1980 en 2012, zoals waargenomen door satellieten. Bron: NASA Earth Observatory

  Daarnaast liggen er methaanvoorraden binnen de Noordpoolcirkel, die vastgehouden worden door ijs of permafrost. Door het smeltende ijs belandt dit methaan in de atmosfeer. Methaan is een broeikasgas dat nog nog meer warmte vasthoudt dan CO2.
   
 • Oliemaatschappijen als Shell maken misbruik van de smeltende Noordpool. Ze gebruiken de nieuwe waterwegen om in het natuurgebied te kunnen boren naar olie. Olie die de klimaatverandering nog eens extra versterkt.
   
 • Het noordpoolgebied zelf kent een unieke flora en fauna, die afhankelijk is van de aanwezigheid van ijs. Zonder ijs verliezen diersoorten als de ijsbeer hun jacht- en leefgebied.
   

Het is nog niet te laat, lees hier hoe je de Noordpool kunt beschermen.

 

Al twee eilanden van eilandstaat Kiribati, in de Stille Oceaan, zijn onder water verdwenen. Op andere eilanden zien bewoners de kusten afbrokkelen. Ze worden gedwongen te verhuizen naar het vasteland, waar ze vaak onder armoedige omstandigheden moeten leven.

 

Is er hoop? Ja: kijk maar naar de ozonlaag.

Klimaatverandering lijkt een onoplosbaar groot probleem. De aantasting van de ozonlaag leek dat ooit ook. Greenpeace heeft jarenlang campagne gevoerd voor het uitbannen van ozonaantastende stoffen. Miljoenen mensen ondernamen actie en schaften producten aan zonder CFK’s. Inmiddels groeit de ozonlaag terug.

De extreme opwarming van de aarde kunnen we samen tegengaan. We moeten investeren in groene energie, kolencentrales sluiten en Noordpoololie in de grond laten. Dan kunnen we catastrofale gevolgen van klimaatverandering voorkomen.

De laatste updates

 

Klimaat en luchtvaart: vergeten we niet iets?

Nieuwsartikel | 19 april, 2018 om 9:39

Milieurapportages; niet heel boeiend leesvoer, maar wel enorm belangrijk. Op basis van die informatie wordt bepaald of een vliegveld mag groeien ja of nee. Maar in deze rapporten wordt een groot deel van de impact voor klimaat en milieu helemaal...

Einde traditionele CV-ketel komt eraan

Nieuwsartikel | 29 maart, 2018 om 15:24

Het zou een enorme winst voor het klimaat zijn: Afschaffing van de traditionele op gasgestookte CV ketel. Willen we sneller omschakelen naar duurzame energie en van het Gronings gas af, dan moeten we onze huizen anders gaan verwarmen. Daarom...

Einde van kolentijdperk in zicht?

Nieuwsartikel | 23 maart, 2018 om 16:22

Nog steeds worden er kolencentrales gebouwd in de wereld, maar de groei neemt steeds verder af. Het afgelopen jaar zijn veel bouwplannen voor nieuwe centrales geschrapt, vooral in China en India. Dat staat in het nieuwste rapport van de Global...

Doorbraak: subsidieloze windstroom

Nieuwsartikel | 18 maart, 2018 om 12:34

Het zat eraan te komen, maar het is nu een feit: er gaan windmolens gebouwd worden op de Noordzee, waar geen subsidie meer aan te pas komt. Stroom uit wind kan daarmee concurreren met kolen- en zelfs gascentrales. Dat is ronduit spectaculair.

Vul de enquête in over vliegen

Nieuwsartikel | 16 maart, 2018 om 11:34

Wat vind jij van de manier waarop luchtvaart in Nederland is georganiseerd? Jouw antwoorden op onderstaande vragen nemen we graag mee in onze discussies en campagnes. We zijn benieuwd naar jouw mening!

Greenpeace onderhandelt mee over klimaat- en energieakkoord

Nieuwsartikel | 27 februari, 2018 om 13:20

Het stond al in het regeerakkoord: er komen nieuwe nationale afspraken voor klimaat- en energie. En ook Greenpeace zit aan de onderhandeltafel. Klimaat-campaigner en politiekspecialist Joris Wijnhoven vertelt je hoe en wat.

Campaigner Cas: zo was het om actie te voeren tegen gasboringen op de Noordzee

Nieuwsartikel | 26 februari, 2018 om 12:40

Vorige week voerde Cas van Kleef met Greenpeace actie voor een veilig klimaat, leefomgeving en schone natuur. Met een team ervaren actievoerders zette hij koers naar boorplatform 'Prospector 1' bij Schiermonnikoog, dat het Britse bedrijf Hansa...

Shell frustreert onderzoek mensenrechtencommissie

Nieuwsartikel | 21 februari, 2018 om 13:09

Doorgaan met vervuilen, terwijl je weet dat het levens in gevaar brengt, is dat niet in strijd met de mensenrechten? De mensenrechtencommissie van de Filipijnen onderzoekt de verantwoordelijkheid van 47 van de grootste vervuilers van de wereld.

LIVE ACTIE-BLOG Waddenzee

Nieuwsartikel | 15 februari, 2018 om 12:07

Actievoerders van Greenpeace protesteren NU tegen gasboringen van een Brits bedrijf in de kwetsbare zee-natuur bij Schiermonnikoog. Hier volg je live de laatste ontwikkelingen. We hebben jouw hulp nodig om milieu en klimaat te beschermen.

De geschiedenis van Shell in 10 schandalen

Nieuwsartikel | 2 februari, 2018 om 6:00

Shell maakt ieder jaar miljarden winst. De directie vangt bonussen van tientallen miljoenen euro’s. Ook wordt de fossiele gigant jaar na jaar verkozen tot een van de populairste werkgevers. Tegelijkertijd zijn wereldwijd miljoenen mensen...

1 - 10 van 761 resultaten.

Onderwerpen